Mevzuatlar

Alt İşverenlik Yönetmeliği

4857/3

27.09.2008 / 27010

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

4857/13

08.11.2016 / 29882

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

635KHK, 634, 5302, 5393, 6331

24.06.2015 / 29396

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6331/30, 3146/12

25.01.2013 / 28539 Son Değ.16.01.2014/28884

Asgari Ücret Yönetmeliği

4857/39

Son Değ.19.04.2014/28977

Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

4857/91, 6331/24-3

Son Değ.04.02.2014/28903

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6331/30

20.08.2013 / 28741

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

4703

22.01.2007 / 26411

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)

4703

03.11.2016 / 29877

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

7126/Ek-9

19.12.2007 / 26735 Son Değ.09.07.2015/29411

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

6331/30

15.06.2013 / 28678

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

6331, 2872, 644, 5902

Son Değ.02.08.2016 / 29789

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

6331/30

28.07.2013 / 28721

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6331/16, 17, 18, 30

15.05.2013 / 28648

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2017/9721)

4632/Ek-2, Geçici 2

02.01.2017 /29936

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

6331/30

30.04.2013 / 28633

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

6331/30

22.08.2013 / 28743

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

      Ek-2 Meslek Hastalıkları Listesi

5510/107

Son Değ.22.01.2011/27823

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4857/114

Son Değ.15.05.2004/25463

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

657

15.02.2015 / 29268

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

3146/5,15

31.10.2012 / 28453

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4857/71

Son Değ.25.10.2013/28802

Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

5176/3,7

14.09.2010 / 27699

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

7269/3

06.03.2007 / 26454

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6331/30, 3146/12

16.04.2013 / 28620

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

3194/44, 3542/3

04.11.1984 / 18565

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

3194/44

11.11.1989 / 20339

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

3154/28

30.11.2000 / 24246

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

3154/28

21.08.2001 / 24500

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

7201/7-a

19.01.2013 / 28533

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

6331/30

24.07.2013 / 28717

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

4857/30

09.01.2014 / 28877

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

6331/30

16.08.2013 / 28737

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

6458

15.01.2016 / 29594

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

6331/30

23.08.2013 / 28744

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

2872/8, 11,12

18.03.2004 / 25406

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

4857/76

06.04.2004 / 25425

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

4857/70

28.04.2004 / 25446

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

1593/127

05.07.2013 / 28698

İlkyardım Yönetmeliği

3359/9, 663 KHK/9

29.07.2015 / 29429

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

6331/30, 31, 3146/2, 12

Son Değ.23.07.2016/29779

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6331/3,30, 3146/2,12

Son Değ.15.02.2016/29625

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

6331/10, 24, 27, 30, 31

24.01.2017 /29958

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

4857/63

06.04.2004 / 25425

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

4857/41

06.04.2004 / 25425

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

6331/6,8,30, 3146/2,12

Son Değ:30.06.2016/29758

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

6331/7

24.12.2013 / 28861

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

6331/22,30

18.01.2013 / 28532

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

6331/10,30

29.12.2012 / 28512

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

4857/38

05.03.2004 / 25393

İşkolları Yönetmeliği

6356/4

Son Değ.26.03.2014/28953

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

1593,2559, 3572,4562, 5216,5302, 5393

10.08.2005 / 25902

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

6331/30

17.07.2013 / 28710

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

6331/30, 3146/2,12

Son Değ.07.03.2016/29646

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

6331/11, 12, 30

18.06.2013 / 28681

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

6331/25, 30

Son Değ:11.02.2016/29621

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

6331/6

29.06.2015 / 29401

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

4857/69

24.07.2013 / 28717

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6176/3,7

13.04.2005 / 25785

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6331/30

06.08.2013 / 28730

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

4447/Ek-2

30.04.2011 / 27920

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkındaki 6269 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

6269

19.09.1964 / 11811

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6331/30

12.08.2013 / 28733

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

6331/30

02.07.2013 / 28695

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

4703

29.11.2006 / 26361

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

4857/110

03.03.2004 / 25391

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

5378/14

26.11.2013 / 28833

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

6331/30

Son Değ.24.03.2016/29663

Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

4703

Son Değ.28.09.2014/29133

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

3628

15.11.1990 / 20696

Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği

5544

31.12.2008 / 27096

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)

4703, 635 KHK

30.06.2016 / 29758

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

5188

Son Değ.07.10.2014/25606

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4857/76

07.04.2004 / 25426

Resmi Mühür Yönetmeliği

234

12.09.1984 / 18513

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

3056/2,33

02.02.2015 / 29255

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

6331/30

16.07.2013 / 28709

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

6331/30

11.09.2013 / 28762

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

4857/111

03.09.2008 / 26986

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

6356/18, 19

Son Değ.14.06.2015/29386

Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik

6356/29, 30, 77

Son Değ.14.06.2015/29386

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

5307/14, 15

Son Değ.15.12.2016/29919

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5510/Ek-1

Düz.23.07.2009/27297

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

5510/107

12.05.2010 / 27579

Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

4904/3

27.05.2010 / 27593

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

4703/4

31.12.2012 / 28514 4.M.

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

7201/60

25.01.2012 / 28184

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

2872, 4856, 181 KHK, 1593, 3146, 441 KHK…

26.12.2008 / 27092 M.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

6331/17, 30

Düz.25.07.2013/28718 M.

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

6356/42,61

Son Değ.14.06.2015/29386

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

6356/57

Son Değ.17.12.2016/29921

Tozla Mücadele Yönetmeliği

6331/30

05.11.2013 / 28812

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

6331/21

05.02.2013 / 28550

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

818/323, 854/29, …

18.11.2008 / 27058

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

4817/22

Son Değ.22.01.2015/29244

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

6331/30

05.10.2013 / 28786

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

4708/4, 8, 12 ve 644 KHK/33

Son Değ.28.01.2016/29607

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik

3194/44, 13.12.1983/180 BKK

16.12.2010 / 27787

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

4857/60

03.03.2004 / 25391

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

4857/30, 39, 4904/3, 4447/48

25.04.2009 / 27210

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

4857/51

28.02.2004 / 25387